VENI SANCTE a imatrikulácia študentov IJP 2019/2020

Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020 na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči sa uskutočnilo dňa 4. októbra 2019 o 13.00 hod. slávnostnou svätou omšou v Čiernom kostole, ktorú celebroval duchovný otec pre IJP Tomáš Pavlikovský.
Pozvanie na slávnostné otvorenie akademického roka spojené so slávnostnou svätou omšou a imatrikuláciou študentov prijal Ing. Mgr. Imrich Andrási, prorektor pre zahraničné vzťahy a mobility Katolíckej univerzity v Ružomberku a PaedDr. Peter Krška, PhD., dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Imatrikulovaných bolo 48 študentov v bakalárskom stupni v študijnom programe Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých, 82 študentov v bakalárskom stupni v študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín, 12 študentov v bakalárskom stupni v študijnom programe Liečebná pedagogika.