Prihláška

Prihlášky na štúdium – tlačivá

 Prihláška na bakalárske štúdium (1. stupeň)

 Prihláška na magisterské štúdium (2. stupeň)

Vysvetlivky na vyplňovanie prihlášky tvoria súčasť prihlášky na 4. strane

 

Elektronická prihláška na štúdium
Klikom na baner si môžete podať elektronickú prihlášku na štúdium na PF KU.

eprihlaska baner

Kontakt na študijné oddelenie IJP:
tel.: +421 53 469 91 90
e-mail: studijne.ijp.pf@ku.sk

Mgr. Mária Olejníková
maria.olejnikova@ku.sk
mob. číslo: 0918 722 132

Úradné hodiny študijného oddelenia počas akademického roka:

Pondelok:       nestránkový deň
Utorok:           9.00 – 11.00            —————-
Streda:            9.00 – 11.00           13.00 – 14.00
Štvrtok:           9.00 – 11.00           13.00 – 14.00
Piatok:             —————             13.00 – 15.00

Všetky dokumenty súvisiace so štúdiom na PF KU nájdete v úradnej výveske v časti vnútorné predpisy.