Uchádzač

Vážení uchádzači,
čo chcem vo svojom živote robiť a v akom odbore sa chcem realizovať predpokladá vedieť, čo chcem študovať a na akej škole budem študovať.
Inštitút Juraja Páleša v Levoči ponúka pedagogické štúdium v troch akreditovaných bakalárskych programoch – Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín, Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých a Liečebná pedagogika.
V magisterskom štúdiu je možnosť pokračovať v akreditovanom odbore Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých.