Účasť na medzinárodnej konferencii v Ľvove

V dňoch 3.- 4. mája 2018 sa doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD., prof. Oľga, Bench, PhD. a PhDr. Viera Šilonová, PhD. z nášho Inštitútu Juraja Páleša zúčastnili medzinárodnej konferencie s názvom ,,Aktuálne otázky predškolského a inkluzívneho vzdelávania“, ktorú organizuje Ľvovská štátna univerzita Ivana Franka (Ľvov, Ukrajina). Aktívne sa nej predstavil riaditeľ IJP doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD. s vystúpením na tému Tvorba inkluzívneho prostredia v inkluzívnej škole, prof. Oľga Benč, PhD. objasnila tému Muzikoterapia v inkluzívnej edukácii a PhDr. Viera Šilonová, PhD. sa na nej taktiež aktívne zúčastnila s témou ,,Inkluzívne vzdelávanie v Slovenskej republike – realizácia a perspektívy rozvoja“.

Cieľom tejto účasti na konferencii bolo okrem aktívnej účasti aj nadviazanie spolupráce s vedením univerzity a pedagogickej fakulty v oblasti riešenia vedeckých projektov.