Tvorivosť študentov Inštitútu Juraja Páleša v Levoči

Študenti 2. ročníka bakalárskeho študijného programu ŠPaPMP na hodinách environmentálnej výchovy pod vedením PaedDr. Petra Petroviča, PhD. vyrábali denní študenti z použitých plastových fliaš črepníky, do ktorých následne zasiali semená žeruchy a externí študenti vyrábali plagáty na tému “Čo sa Zemi nepáči.”

 

 

Čo sa Zemi nepáči.