Turistický kurz 2019

Študenti 1. ročníka odboru Predškolská elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín a Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých sa v dňoch 29. apríla – 3. mája 2019 zúčastnili povinného letného – turistického kurzu v lokalite národného parku Slovenský raj. Kurzu s dennou dochádzkou sa zúčastnilo 45 študentov a náročný program sa musel prispôsobiť aj nepriaznivému počasiu. Cieľom kurzu bolo získať komplexný pohľad a vedomosti o organizácii, zabezpečení a edukačných aktivitách a prostriedkoch v letných sezónnych aktivitách, letnom – turistickom kurze a v škole v prírode, resp. cvičeniach v prírode. Ďalej o možnostiach využitia letných sezónnych aktivít, v školách a mimoškolských zariadeniach z teoretickej a praktickej stránky. Študenti si osvojili vedomosti z metodiky a didaktiky turistických činností a organizovania, vedenia kurzu a sezónnych aktivít, zručnosti z aplikácie jednotlivých činností počas kurzov. Študenti sa taktiež oboznámili s orientáciou v teréne, hlavnými zásadami pohybu a pobytu v prírode, osvojili si a prehĺbili organizačné kompetencie a realizáciu vybraných telovýchovných prostriedkov v prírode. Počas týždňového kurzu sme absolvovali turistické trasy a navštívili sme lokality Prielomom Hornádu, Podlesok, Čingov, Matka Božia, Košiarny briežok, Tomášovský výhľad a ďalšie.

PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD.

 

Matka Božia

Prielomom Hornádu

Tomášovský výhľad