Turistický kurz PEP SZS

Študenti 1. ročníka odboru Predškolská elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín sa v dňoch  2. – 4.mája 2018 zúčastnili povinného turistického kurzu v Slovenskom raji. Kurzu sa zúčastnilo 30 študentov. Prvý deň sme prešli cez Prielom Hornádu, ktorý je približne 16 km dlhý úsek. Údolie je miestami široké iba niekoľko metrov, brehy vysoké až 150 metrov.  Túto túru sme začali z Podleska a ukončili až na Čingove.

Druhý deň bol o niečo náročnejší. Nástup bol opäť na Podlesku a odtiaľ sme išli cez tiesňavu Suchá Belá. Suchá Belá patrí medzi dominantu Slovenského raja, je to pomerne náročná túra. Exponované úseky v tiesňave Suchá Belá sú zabezpečené drevenými a železnými rebríkmi, reťazami, stúpadlami a lávkami. Prechod tiesňavou je jednosmerný, môže sa ísť len proti toku potoka. Zvyšok trasy vedie po pohodlných lesných cestách a chodníkoch.

Tretí deň sme začali túru  na Čingove – Slovenský raj, z toho miesta sme stúpali lesom na Tomašovský výhľad. Tomašovský výhľad nám naozaj ponúkol najkrajší výhľad v Slovenskom raji. Posledný deň turistického kurzu sme ukončili opekačkou na Čingove. Prešli sme krásami, tiesňavami, lesmi, potokmi Slovenského raja. Turistický kurz zvládli všetci študenti.