Stupeň štúdia

Inštitút Juraja Páleša v Levoči poskytuje možnosti štúdia v študijných programoch: