Cvičné školy

Cvičné školy pre študentov IJP

 

Všetky uvedené školy plnia funkciu cvičnej školy, v ktorej vykonávajú pedagogickú  a špeciálno-pedagogickú prax študenti Inštitútu Juraja Páleša v Levoči, Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.