Cvičné školy

Cvičné školy pre študentov IJP

Všetky uvedené školy plnia funkciu cvičnej školy, v ktorej vykonávajú pedagogickú  a špeciálno-pedagogickú prax študenti Inštitútu Juraja Páleša v Levoči, Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

 

Pedagogická prax – dokumenty na stiahnutie

 Hodnotenie PEPszs HP

  Hodnotenie PEPszs PP

  Hodnotenie PEPszs SP

  Hodnotenie ŠPaPMP HP Bc.

  Hodnotenie ŠPaPMP PP Bc.

  Hodnotenie ŠPaPMP SP Bc.

  Hodnotenie ŠPaPMP PP Mgr.

  Hodnotenie ŠPaPMP SP Mgr.

  Hospitačna prax – Procesuálna stránka vyučovania

 Obsah portfólia k pedagogickej praxi

  Titulný list ŠPaPMP

  Titulny list PEPszs

  MŠ príprava PEPszs

  ŠKD príprava PEPszs

  Kontaktný list pred nástupom praxe – súhlas 2020

  Sprievodný list k zmluve

 Zmluva s cvičnou školou 2020

  Výkaz k zmluve 2020

  Návratka k zmluvám PF KU