Celoživotné vzdelávanie

 VŠETKY INFORMÁCIE O CELOŽIVOTNOM VZDELÁVANÍ A KONTINUÁLNOM VZDELÁVANÍ  NÁJDETE PRIAMO NA WEBOVOM SÍDLE CCV PF KU: