Akreditované odbory

1.1.6 ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA
Priznané právo – bakalársky stupeň – denná forma

Priznané právo – bakalársky stupeň – externá forma
Priznané právo – magisterský stupeň – denná forma  
Priznané právo – magisterský stupeň – externá forma

1.1.5 PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN
Priznané právo – bakalársky stupeň – denná forma
Priznané právo – bakalársky stupeň – externá forma

1.1.7 LIEČEBNÁ PEDAGOGIKA
Priznané právo – bakalársky stupeň – denná forma