Slávnostné promócie absolventov PF KU

Oznamujeme absolventom bakalárskeho a magisterského štúdia, že slávnostné promócie sa uskutočnia podľa nasledovného rozpisu:

06.10.2022 – promócie absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia
8.00 hod. – sv. omša – Kaplnka sv. Alberta v budove PFKU, Hrabovská cesta1
10.00 hod. – promócia absolventov, ktorí ukončili štúdium štátnou skúškou v auguste 2022

Študenti sa na slávnostnú promóciu zhromaždia pol hodiny pred jej začiatkom na 1. posch. PF KU v miestnosti A129!!!
Študenti, ktorí sa nezúčastnia na slávnostnej promócii, nech svoju neúčasť nahlásia na študijnom oddelení telefonicky alebo emailom najneskôr do 01.10.2022!!!

V prípade, že sa študent nemôže na promócii zúčastniť alebo doklad o ukončení štúdia prevziať osobne, splnomocní inú osobu, ktorá prinesie úradne overené splnomocnenie na prevzatie dokladu po 10.10.2022 a po dohode so svojou študijnou referentkou:
eva.bumberova@ku.sk
erika.horvathova@ku.sk
maria.korbova@ku.sk
emila.vrablova@ku.sk (Levoča)

Študijné oddelenie PF KU v Ružomberku 23.09.2022