Promócia absolventov IJP 24.6.2019

Slávnostné promócie absolventov Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, Inštitútu Juraja Páleša v Levoči sa konali 24. júna 2019 v Bazilike sv. Jakuba v Levoči. Promócie začali slávnostnou svätou omšu, ktorú celebroval Mons. prof. ThDr. ICDr. PhDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD., koncelebrantom bol páter Adam Baran. Svätej omše sa zúčastnili a pozvanie prijali rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc., prodekan pre kvalitu a akreditáciu Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD. a prodekanka pre zahraničné vzťahy a public relation Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.. Po svätej omši promócie pokračovali zhromaždením akademickej obce v Mestskom divadle v Levoči.
V akademickom roku 2018/2019 úspešne ukončilo štúdium v bakalárskom štúdijnom programe Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých 34 absolventov, v študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín ukončilo štúdium 32 absolventov a v študijnom programe Liečebná pedagogika ukončilo štúdium 18 absolventov. V magisterskom študijnom programe Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých ukončilo štúdium 148 absolventov.