Prijímacie konanie

 

Elektronická prihláška na štúdium
Klikom na baner si môžete podať elektronickú prihlášku na štúdium na PF KU.

eprihlaska baner

Prihlášky na štúdium – tlačivá

  Prihláška na bakalárske štúdium (1. stupeň)

 Prihláška na magisterské štúdium (2. stupeň)

Vysvetlivky na vyplňovanie prihlášky tvoria súčasť prihlášky na 4. strane

 

Kontakt na študijné oddelenie IJP:
tel.: +421 53 469 91 90
e-mail: studijne.ijp.pf(zavinac)ku.sk

Mgr. Mária Olejníková
maria.olejnikova@ku.sk
mob. číslo: 0918 722 132

Úradné hodiny študijného oddelenia počas akademického roka:

Pondelok:       nestránkový deň
Utorok:           9.00 – 11.00            —————-
Streda:            9.00 – 11.00           13.00 – 14.00
Štvrtok:           9.00 – 11.00           13.00 – 14.00
Piatok:             —————             13.00 – 15.00

Všetky dokumenty súvisiace so štúdiom na PF KU nájdete v úradnej výveske v časti vnútorné predpisy.