Pracovná cesta pedagógov IJP – Ukrajina

17. – 19. apríla 2019 absolvovali pracovnú cestu doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD. – riaditeľ IJP v Levoči, PhDr. Viera Šilonová, PhD. – vedúca Katedry špeciálnej pedagogiky a prof. Viktor Hladush, DrSc. z Katedry špeciálnej pedagogiky na Národnej univerzite v Kamenci-Podolskom. Hlavným cieľom pracovnej cesty bola aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii Špeciálna inkluzívna pedagogika bez obmedzení, ktorá sa konala v meste Kamenec-Podolski. v Ukrajine v dňoch 18. – 19. apríla 2019. Na plenárnom zasadnutí mali zástupcovia Katolíckej univerzity v Ružomberku jeden z hlavných referátov – pozvanú prednášku: GLADUSH, V., KLEIN, V., ŠILONOVÁ, V. Aktuálne problémy inklúzie, integrácie sociálne a zdravotne znevýhodnených žiakov v Slovenskej republike. /Actual problems inclusion, integration of social and healthy disabled pupils in the Slovak Republic/. Organizátormi Medzinárodnej vedeckej konferencie boli: Ministerstvo školstva a vedy Ukrajiny, Kamensko-Podolská národná univerzita Ivana Ogienka, Národná pedagogická univerzita M. P. Dragomanova Kyjev, Akadémia špeciálnej pedagogiky Márii Grzegorzewskej a Chersonská národná univerzita. Okrem oficiálneho programu účastníci pracovnej cesty mali pracovné stretnutia s rektorom a dekanom Kamensko-Podolskej národnej univerzity a s vedúcim katedry špeciálnej pedagogiky doc. Olexom Viktorovičom Gavrilovom, DrSc. Na týchto stretnutiach bola dohodnutá vzájomná spolupráca, okrem iného aj členstvo doc. Kleina a dr. Šilonovej vo vedeckej rade /aj ako recenzenti vedeckých štúdií/ vedeckého časopisu tejto univerzity. Stretnutie absolvovali aj s prof. Andrejom Ševcovom, DrSc. z Ministerstva školstva a výskumu Ukrajiny. Hovorili o možnostiach akademického kariérneho rastu zamestnancov našej univerzity na univerzitách Ukrajiny.