Plagiátorstvo a jeho detekcia

Dňa 11.2.2020 sa študenti Inštitútu Juraja Páleša v Levoči, Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku zúčastnili prednášky a workshopu Mgr. Júliusa Kravjara s názvomPlagiátorstvo a jeho detekcia“. Plagiátorstvo je prehreškom voči akademickej etike a integrite. Penetrácia internetu a informačno-komunikačných technológií podporuje kreativitu prostredníctvom výmeny nápadov a zdieľania informácií. Na jednej strane to prispelo k tvorbe nástrojov pre podporu detekcie plagiátorstva, na druhej strane to podporilo nechcenú „kreativitu“ v podobe plagiátorstva. Plagiátorstvo nás sprevádza od zrodu umenia a písaného slova. Už v staroveku bolo plagiátorstvo kritizované (Aristofanes, Isokrates, Vitruvius, Polybius, Seneca starší, Plínius starší, Martial), hoci niektoré zdroje mylne uvádzajú, že plagiátorstvo v antickom Grécku a Ríme buď neexistovalo alebo nebolo problémom. Plagiátorstvo bolo známe, diskutované a odsudzované už v antických prameňoch.

Centrálny register záverečných prác bol vyvinutý už v roku 2008, antiplagiátorský systém v roku 2010. Oba tieto spolupracujúce systémy poznáme pod spoločným menom SK ANTIPLAG. Tento systém povinne využívajú všetky vysoké  školy na Slovensku (verejné, štátne a súkromné) pôsobiace podľa slovenskej legislatívy. Povinnosť používať centrálny register a antiplagiátorský systém stanovila novela zákona o vysokých školách (október 2009).

Systémy na detekciu plagiátov sú len jednou dimenziou boja proti plagiátorstvu, nie sú všeliekom a sú limitované kvalitou algoritmov a rozsahom zdrojov na porovnávanie. Slúžia ako podpora pre rozhodovanie vo veciach plagiátorstva. Cestou k minimalizácii plagiátorstva je používanie systémov na detekciu plagiátov za súčasného koordinovaného úsilia v oblasti formovania postojov detí a mládeže k hodnotám (v rodine, škole i spoločnosti). Významne by mohli k tomu prispieť systémy riadenia akademickej integrity.

Cieľom workshopu bolo oboznámiť študentov s rôznymi formami plagiátorstva a na príkladoch ukázať rôzne prejavy plagiátorstva v praxi a tým zvýšiť ich povedomie o plagiátorstve.

Ing. Zuzana Brčiaková, PhD.