Medzinárodná vedecká konferencia „ŠPECIÁLNE A INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE: PROBLÉMY A PERSPEKTÍVY“

15.-16. apríla 2021 sa konala v Kamenci-Podolskom (Ukrajina) Medzinárodná vedecká konferencia online „ŠPECIÁLNE A INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE: PROBLÉMY A PERSPEKTÍVY“.

Organizátormi konferencie boli Ministerstvo školstva a vedy Ukrajiny, Národná pedagogická univerzita Dragomanova v Kyjeve (Ukrajina), Kamensko-Podolská národná univerzita Ivana Ogenka a Katolícka univerzita v Ružomberku.

Konferencie sa zúčastnili pedagógovia, vedci a doktorandi z Ukrajiny, Slovenskej republiky, Poľska a Južnej Kórey. Účastníkov konferencie pozdravil rektor Katolíckej univerzity doc. Ing. Jaroslav DEMKO, CSc. Našu univerzitu reprezentovali prof. Viktor HLADUSH, DrSc., PhDr. Viera ŠILONOVÁ, PhD., doc. PaedDr. Vladimír KLEIN, PhD.,  PaedDr. Bohuslav STUPAK, PhD., PaedDr. Miroslav KAMENICKÝ, PhD., PhDr. Paula MALIŇÁKOVÁ a Mgr. Oleg  DOROZHOVETS, ktorí aktívne vystúpili na konferencii.

doc. PaedDr. Vladimír KLEIN, PhD.