Pedagógovia IJP v Levoči na Medzinárodnej vedeckej online konferencii v Sumach

Štátna pedagogická univerzita v SUMACH (Ukrajina) organizovala dňa 25. novembra 2020 Medzinárodnú vedeckú online konferenciu „KOREKČNO-REHABILITAČNÉ ČINNOSTI: ROZVOJOVÉ STRATEGIE V NÁRODNÝCH A GLOBÁLNYCH ROZMEROCH.“ Konferencie sa zúčastnilo 96 účastníkov z Ukrajiny, Slovenska, USA, Bulharska, Nemecka а Srbska a konala sa z príležitosti 15. výročia vzniku Katedry špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania Ďalšími organizátormi boli: Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko), Národná pedagogická univerzita Dragomanova v Kyjeve (Ukrajina), Technická univerzita v Mníchove (Nemecko), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Slovensko), Grand Canyon University (USA), Univerzita v Niš (Srbsko) a IJP KU v Levoči.

Konferencie sa zúčastnili aj pedagógovia Inštitútu Juraja Páleša v Levoči: doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD., PhDr. Viera Šilonová, PhD. a prof. Viktor Hladush, DrSc.

Tematické zameranie konferencie:

1. Aktuálne trendy v modernizácii a vývoji systému korekčno-rehabilitačnej pomoci osobám s psycho-somatickými poruchami.

2. Inovácie vo vzdelávaní detí a dospelých so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.

Medzinárodná vedecká konferencia prispela k užšej spolupráci zúčastnených univerzít zo 6 krajín a je výzvou aj pre kooperáciu a medzinárodnú spoluprácu do budúcnosti.

doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.