Odpustová slávnosť sv. Valentína 2020

Dňa 14. februára 2020 o 10.00 hod. sa v kaplnke sv. Valentína v Inštitúte Juraja Páleša v Levoči konala odpustová slávnosť. Slávnostnú svätú omšu celebroval Brat Martin. Vo svojej kázni sa zameral na nášho patróna, biskupa a mučeníka sv. Valentína. Hovoril nielen o láske medzi dvoma ľuďmi, ale aj o láske medzi Bohom a človekom, ktorý je stvorený na obraz Boha.                        Na slávnostnej svätej omši sa zúčastnil rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.