O univerzite

Kontakt

Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A
034 01  Ružomberok
Slovakia
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: info[zavinac]ku.sk

_________________________________________

Mailové schránky pracovníkov KU sú vo formáte:
Meno.Priezvisko[zavináč]ku.sk (bez diakritiky)

IČO Katolícka univerzita v Ružomberku: 37 80 12 79
DIČ Katolícka univerzita v Ružomberku:
20 21 51 24 27
IČ DPH Katolícka univerzita v Ružomberku:
SK20 21 51 24 27

Bankové spojenie KU: Štátna pokladnica
SK 57 8180 0000 0070 0008 5923 Bežný účet (v EUR)
SK38 8180 0000 0070 0008 5974 Účet dary a granty

Ako informovať zahraničných darcov o bankovom spojení Katolíckej univerzity v Ružomberku pri cezhraničných prevodoch v cudzej mene:
PLEASE PAY TO (NAME AND ADDRESS OF THE BANK):
ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 910 05 Bratislava, Slovakia
B.I.C/SWIFT CODE OF THE BANK: SPSRSKBAXXX
BENEFICIARY´S ACCOUNT No. (IBAN): SK38 8180 0000 0070 0008 5974
BENEFICARY THE FULL NAME AND ADDRESS OF THE CLIENT OF STATE TREASURY:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, Slovakia
REMMITANCE INFORMATION (E.G. INVOICE NO., PAYMENT TITLE, PENALTY NUMBER, ATTN…): KU