Katedra špeciálnej pedagogiky a liečebnej pedagogiky

Adresa:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Inštitút Juraja Páleša
Katedra špeciálnej pedagogiky a liečebnej pedagogiky
Bottova 15
054 01 Levoča

Kontakt:
spojovateľka:
tel.: +421 53 46 991 89
mobil: 0905 783 014

 

Profesori:
Prof. Viktor Hladush, DrSc.

Docenti:
dr. hab. Mieczysław Dudek, prof. SAN
doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc.
doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD.

Odborní asistenti:
Ing. Zuzana Brčiaková, PhD.
Mgr. Lucia Diheneščíková, PhD.
Mgr. Katarína Dzurillová, PhD.
PaedDr. Miloš Jozefčák, PhD.
PaedDr. Peter Petrovič, PhD.
PhDr. Iveta Strážiková, PhD.
Mgr. Marcela Štefaňáková, PhD.
Mgr. Gabriela Vojteková, PhD.

Koordinátor praxe:
Mgr. Miriama Pačnárová, PhD.

Štátne skúšky:

pdf logo 2 Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých, bakalársky študijný program Predmet: Špeciálna výchova a prevýchova mentálne postihnutých

pdf logo 2 Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých, bakalársky študijný program Predmet: Špeciálna pedagogika

pdf logo 2 Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých, bakalársky študijný program Predmet: Pedagogika mentálne postihnutých pre vychovávateľov

pdf logo 2 Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých, magisterský študijný program Predmet: Pedagogika mentálne postihnutých pre učiteľov

pdf logo 2 Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých, magisterský študijný program Predmet: Špeciálne didaktiky predmetov špeciálnej základnej školy

pdf logo 2 Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých, magisterský študijný program Predmet: Špeciálno-pedagogická diagnostika a prognostika

pdf logo 2 Liečebná pedagogika, bakalársky študijný program

 

Dokumenty:

pdf logo 2 Výročná správa za rok 2020

pdf logo 2 Výročná správa za rok 2019

pdf logo 2 Výročná správa za rok 2018

pdf logo 2 Výročná správa za rok 2017

pdf logo 2  Výročná správa za rok 2016

 

pdf logo 2  Výročná správa za rok 2018 – Katedra liečebnej pedagogiky

pdf logo 2  Výročná správa za rok 2017 – Katedra liečebnej pedagogiky

pdf logo 2 Výročná správa za rok 2016 – Katedra liečebnej pedagogiky