Katedra špeciálnej pedagogiky a liečebnej pedagogiky

Adresa:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Inštitút Juraja Páleša
Katedra špeciálnej pedagogiky a liečebnej pedagogiky
Bottova 15
054 01 Levoča

Kontakt:
spojovateľka:
tel.: +421 53 46 991 89
mobil: 0905 783 014

Vedúci:
PhDr. Viera Šilonová, PhD.

Profesori:
Prof. Viktor Hladush, DrSc.
doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU

Docenti:
dr. hab. Mieczysław Dudek, prof. SAN
doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc.
doc. PhDr. Helena Kuberová , PhD.
doc. PaedDr. Oľga Račková, PhD.

Odborní asistenti:
Mgr. Lucia Diheneščíková, PhD.
Mgr. Katarína Dzurillová, PhD.
PaedDr. Peter Petrovič, PhD.
PhDr. Iveta Strážiková, PhD.
PhDr. Viera Šilonová, PhD.
Mgr. Gabriela Vojteková, PhD.

Koordinátor praxe:
Mgr. Miriama Pačnárová, PhD.

Štátne skúšky:

pdf logo 2 Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých, bakalársky študijný program Predmet: Špeciálna výchova a prevýchova mentálne postihnutých

pdf logo 2 Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých, bakalársky študijný program Predmet: Špeciálna pedagogika

pdf logo 2 Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých, bakalársky študijný program Predmet: Pedagogika mentálne postihnutých pre vychovávateľov

pdf logo 2 Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých, magisterský študijný program Predmet: Pedagogika mentálne postihnutých pre učiteľov

pdf logo 2 Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých, magisterský študijný program Predmet: Špeciálne didaktiky predmetov špeciálnej základnej školy

pdf logo 2 Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých, magisterský študijný program Predmet: Špeciálno-pedagogická diagnostika a prognostika

pdf logo 2 Liečebná pedagogika, bakalársky študijný program

 

Dokumenty:

pdf logo 2 Výročná správa za rok 2019

pdf logo 2 Výročná správa za rok 2018

pdf logo 2 Výročná správa za rok 2017

pdf logo 2  Výročná správa za rok 2016

 

pdf logo 2  Výročná správa za rok 2018 – Katedra liečebnej pedagogiky

pdf logo 2  Výročná správa za rok 2017 – Katedra liečebnej pedagogiky

pdf logo 2 Výročná správa za rok 2016 – Katedra liečebnej pedagogiky