Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín

Adresa:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Inštitút Juraja Páleša
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín
Bottova 15
054 01 Levoča

Kontakt:
spojovateľka:
tel.: +421 53 46 991 89
mobil: 0905 742 528

Vedúci:
doc. PaedDr. Eva Dolinská, PhD.

Profesori:
prof. Olga Bench, PhD. národná umelkyňa

Docenti:
doc. PaedDr. Eva Dolinská, PhD.
doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.
doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD.
doc. PhDr. Pavol Zubal, PhD.

Odborní asistenti:
PaedDr. Veronika Kušnírová, PhD.
PaedDr. Miroslav Kamenický, PhD.
PaedDr. Marta Oravcová, PhD.
PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD.
PaedDr. Božena Švábová, PhD.

Koordinátor praxe:
Mgr. Miriama Pačnárová, PhD.

Štátne skúšky:

pdf logo 2 Tézy na štátne skúšky v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín Predmet: pedagogika, psychológia a sociálno-vedný základ

pdf logo 2 Tézy na štátne skúšky v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín Predmet: predškolská, elementárna a mimoškolská edukácia

pdf logo 2 Tézy na štátne skúšky v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika znevýhodnených skupín Predmet: edukácia sociálne znevýhodnených skupín

 

Dokumenty:

pdf logo 2 Výročná správa za rok 2019

pdf logo 2 Výročná správa za rok 2018

pdf logo 2 Výročná správa za rok 2017

pdf logo 2 Výročná správa za rok 2016