Kalendár podujatí

 

 

 

 

 

 

 

 

Žena poznaj seba, muž poznaj ženu

V dňoch 8. – 9. marca 2019 sa na pôde Inštitútu Juraja Páleša v Levoči po prvýkrát uskutoční kurz s názvom Žena poznaj seba, muž poznaj ženu. Vedie ho MUDr. František Orlovský, lekár, odborník na problematiku prirodzených metód plánovaného rodičovstva, člen organizácie Donum vitate, manžel, otec štyroch detí. Na KU v Ružomberku sa koná už viacero rokov a teší sa obľube. Názory účastníkov si môžete prečítať na: http://www.upac.sk/wp/zena-poznaj-seba/
Pozývame naň študentky a študentov, ich priateľov, priateľky, snúbencov, manželov, vítaní sú jednotlivci i pári.
Poplatok 3 € zahŕňa večeru a organizáciu. Je možné si doobjednať varený obed na sobotu. Raňajky sú individuálne.
Na kurz je potrebné sa prihlásiť vyplnením formulára: https://goo.gl/forms/94xN41FW9ST337bD3
Prečo tento kurz?
Aby Ste Vy, milé naše študentky, a Vy, milí naši študenti, spoznali dar a tajomstvo ľudskej sexuality – pohlavnosti, aby žena spoznala zákony, ktoré sú vpísané do jej srdca a do jej tela. A aby muž poznal tajomstvo o sebe, aby muž a žena spoznali tajomstvo o ľudskej sexualite. Zvlášť srdce a telo ženy Boh uspôsobil prenádherne. Ženu už nazačiatku existencie stvorenstva pozval pre materstvo, ale nedovolil, aby sa žena premnohými tehotenstvami zničila. Preto je žena plodná iba istý čas, a tak ju náš Pán chráni. Tak chráni aj muža, aby spoznal ženu, aby si ju vážil, aby ju nepošliapaval, aby rešpektoval zákony, ktoré sú do nej vpísané.

 

 

Oznam BOZP

Pozvánka na imatrikuláciu a Veni Sancte

 

 

pdf logo 2 pozvánka
Milé pani učiteľky, milí študenti,
chceli by ste ešte pred koncom roka prísť do Levoče relaxovať a pritom sa zábavnou formou niečo dozvedieť o výtvarnom/vizuálnom umení? Ponúkame Vám možnosť zúčastniť sa odborného seminára UMELCI V MATERSKEJ ŠKOLE, ktorý by sa dal nazvať ako výtvarná výchova aj pre nevýtvarníkov. Viac v priloženej pozvánke.

 

 

pdf logo 2 Detská univerzita na IJP v Levoči – 7.-8.5.2018