Stretnutie s kolegyňami z Poľska / Erasmus

V dňoch 27.-30. septembra 2021 sme na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči privítali zamestnancov zo Štátnej univerzity aplikovanej vedy v Nowom Saczi, v rámci programu Erasmus+ školenie.

Ewelina Kasalik-Kowal oboznámila študentov odboru Predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín a Špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých o jednotlivých fakultách a študijných odboroch na Štátnej univerzite aplikovanej vedy v Nowom Saczi. Teresa Tobiasz, ktorá pôsobí na domácej pôde v kancelárii dekana získala informácie o mobilite a študijných plánoch študentov a Tamara Bolanowska-Bobrek,
z knižničnej univerzity, mala možnosť nahliadnuť do evidencie publikačnej činnosti na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči.

Kolegyne z Poľska navštívili aj Alma mater v Ružomberku, kde ich prijala inštitucionálna Erasmus koordinátorka Mgr. Michaela Moldová Chovancová, PhD.

Ďakujeme za návštevu!

Mgr. Miriama Pačnárová, PhD.