Naša kolegyňa prof. Oľga Benč, PhD. zaradená do encyklopédie ,,OSOBNOSTÍ ČESKEJ A SLOVENSKEJ REPUBLIKY“

V encyklopédii OSOBNOSTÍ ČESKEJ A SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ktorú vydáva British Publishing House za rok 2017 sa dočítate o našej významnej kolegyni, národnej umelkyni, diplomatke prof. Oľge Benč, PhD. z katedry Predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín v Levoči, ktorá bola medzi tieto významné osobnosti zaradená na základe vynikajúcich výkonov v oblasti umenia, vedy a školstva.
Prof. Oľga Benč, PhD. je autorkou viac ako 100 publikovaných diel a získala mnohé významné ocenenia, napr. Zaslúželý umelec a vedec Ukrajiny, Ocenenie vlády Ukrajiny, Laureátske ceny Mikuláša Lysenku za vedeckú činnosť, Národná umelkyňa Ukrajiny alebo ocenenia od viacerých ministrov Ukrajiny.
Prof. Oľga Benč, PhD. pôsobila na viacerých pracoviskách a v rôznych funkciách, napr. ako pedagóg v Štátnej akadémii kultúry na Fakulte orchestrálneho dirigovania alebo ako profesorka v Štátnej hudobnej akadémii Ukrajiny Petra Čajkovského, od roku 2005-2010 vymenovaná prezidentom Ukrajiny za štátnu tajomníčku Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Ukrajiny a od 2010-2015 vymenovaná za generálnu konzulku Ukrajiny v Prešove, v súčasnosti pôsobí ako profesorka a garantka na Katolíckej univerzite v Ružomberku, na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči.
Je nám veľkou cťou a potešením, že prof. Oľga Benč, PhD. je našou kolegyňou a pôsobí práve na našej univerzite a pracovisku.

,,Už pri narodení dostávaš cieľ života, a keď ty po ňom kráčaš, akoby ťa viedla nejaká neviditeľná sila a dovedie ťa na správne miesto. Šťastie človeka je vo vnútri každého z nás, je to intuícia, ktorá nás vedie. Národná múdrosť hovorí, že človek musí vo svojom živote zrealizovať všetko, čo mu dali a povedali jeho predkovia. Človek má v živote len dve cesty – ísť domov a vrátiť sa domov.“ Oľga Benč