Hudobná rozprávka Mrázik

Študenti 2. roč. ŠPaPMP Bc. IJP v Levoči KU v Ružomberku na cvičeniach hudobnej výchovy pod vedením PaedDr. Boženy Švábovej, PhD. si s nadšením 18.10.2021 zahrali hudobnú rozprávku Mrázik. Známe postavičky Ivan, Nastenka, Marfa, macocha, Mrázik, ale aj baby Jagajky a trpaslíci sa vzájomne vo veselých dramatických situáciách svojím prejavom povzbudzovali a pri mnohých replikách vyvolali radosť a smiech. Práca s hudobnou rozprávkou má svoje pedagogické a didaktické ambície, učí študentov rozumieť hudobnému gestu, výrazu i forme. Hudba ukrýva svoje čaro a v rozprávke Mrázik otvára variabilné možnosti práce s ňou, motivuje  k tvorivej činnosti, poskytuje študentom dostatočný priestor na tvorivosť, fantáziu, dramatický prejav a improvizáciu, prebúdza predstavivosť a umožňuje cez hru v role stvárniť rôzne situácie a vzájomne v skupine komunikovať.

PaedDr. Božena Švábová, PhD.