Mobilita Erasmus + výučba v zahraničí

Začiatkom mesiaca v dňoch od 2. do 4. marca 2020, PaedDr. Božena Švábová, PhD., prednášajúca na Katedre Predškoskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín z Inštitútu Juraja Páleša v Levoči, PF KU v Ružomberku, zúčastnila sa na mobilite Erasmus+ výučba v Ostravskej univerzite.

Cieľom prednášok a workshopov bolo priblížiť aktivizujúcu metódu tvorivú dramatiku, ktorá svojím charakterom a zacielením prináša do škôl aktivitu, tvorivosť, skúsenosť, objavovanie a prežívanie. Práca s metódami tvorivej dramatiky otvára priestor komunikovať, konať, reagovať, spolupracovať a cez vlastné zážitky a osobnú skúsenosť získavať nové poznatky, skúsenosti a zážitky. Najlepšie je, ak si učiteľ/študent mnohé roly a dramatické situácie vyskúša sám na sebe. Má univerzálne využitie a humanizuje celý edukačný proces.

  PaedDr. Božena Švábová, PhD.