Medzinárodná vedecká konferencia „SÚČASNÉ PROBLÉMY ORTHOPSYCHOLÓGIE A REHABILITÁCIE“

18. marca 2021 sa konala v Kyjeve IV. Medzinárodná vedecká konferencia „SÚČASNÉ PROBLÉMY ORTHOPSYCHOLÓGIE A REHABILITÁCIE“ – online.

Organizátormi konferencie boli Ministerstvo školstva a vedy Ukrajiny, Národná pedagogická univerzita v Kyjeve (Ukrajina), Štátna pedagogická univerzita Iona Creange (Moldavsko, Kišiňov), Katolícka univerzita v Ružomberku – Inštitút Juraja Páleša v Levoči (Slovensko) a Bieloruská štátna pedagogická univerzita (Bielorusko, Minsk).

Konferencie sa zúčastnilo 80 pedagógov a vedcov z Ukrajiny, Slovenskej republiky, Bieloruska a Moldavska. Našu univerzitu reprezentovali prof. Viktor HLADUSH, DrSc., PhDr. Viera ŠILONOVÁ, PhD. a doc. PaedDr. Vladimír KLEIN, PhD., ktorí na konferencii vystúpili s príspevkom na tému: „Sociálno-psychologická a pedagogická podpora študentov so zdravotným znevýhodnením na Slovensku“

doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.