Kontakt

ADRESA
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Inštitút Juraja Páleša v Levoči
Bottova 15
054 01 Levoča

KONTAKT
spojovateľka:
tel .: +421 53 469 91 89

RIADITEĽ INŠTITÚTU
PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD., MBA
bohuslav.stupak@ku.sk
tel. číslo:  0948 048 400

SEKRETARIÁT:
tel./fax:+421 53 469 91 91
e-mail: sekretariatijp@ku.sk

Ing. Lucia Verčimáková
mob. číslo: 0918 722 121
lucia.vercimakova@ku.sk

PODATEĽŇA:
Ing. Zuzana Brčiaková, PhD.
zuzana.brciakova@ku.sk
mob. číslo: 0918 722 118

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE:

 

 

 

 

 

Mgr. Emília Vrábľová
emilia.vrablova@ku.sk
mob. číslo: 0917 873 530

KOORDINÁTORKA PRE ERASMUS:
Mgr. Miriama Pačnárová, PhD.
miriama.pacnarova@ku.sk

KNIŽNICA:

 

 

 

 

 

Mgr. Emília Vrábľová
emilia.vrablova@ku.sk
mob. číslo: 0917 873 530

INTERNÁT IJP:
Katarína Petreková
katarina.petrekova@ku.sk
mob. číslo: 0917 939 052, 0905 343 701