Kontakt

ADRESA
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Inštitút Juraja Páleša v Levoči
Bottova 15
054 01 Levoča

KONTAKT
spojovateľka:
tel .: +421 53 469 91 89

RIADITEĽ INŠTITÚTU
prof. PaedDr. Vladimír KLEIN, PhD.
vladimir.klein@ku.sk
tel. číslo:  0905 304 664

SEKRETARIÁT:
tel./fax:+421 53 469 91 91
e-mail: sekretariatijp@ku.sk

Ing. Lucia Verčimáková
mob. číslo: 0918 722 121
lucia.vercimakova@ku.sk

PODATEĽŇA:
Ing. Zuzana Brčiaková, PhD.
zuzana.brciakova@ku.sk
mob. číslo: 0918 722 118

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE:

tel .: +421 53 469 91 90
e-mail: studijne.ijp.pf@ku.sk

Ing. Mária Hradiská
maria.hradiska@ku.sk
mob. číslo: 0918 722 132

Bc. Mária Olejníková
maria.olejnikova@ku.sk

KOORDINÁTORKA PRE ERASMUS:
Mgr. Miriama Pačnárová, PhD.
miriama.pacnarova@ku.sk

KNIŽNICA:

Mgr. Emília Vrábľová
emilia.vrablova@ku.sk
mob. číslo: 0917 873 530

INTERNÁT IJP:
Katarína Petreková
katarina.petrekova@ku.sk
mob. číslo: 0917 939 052, 0905 343 701

HOSPODÁRSKA SPRÁVA:
Mgr. Ján Keklak
jan.keklak@ku.sk
mob. číslo: 0918 722 124

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
vedúci katedry: prof. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.
vladimir.klein(zavinac)ku.sk
mobil: 0905 304 664

Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
vedúci katedry: PhDr. Viera Šilonová, PhD.
viera.silonova(zavinac)ku.sk
mobil: 0918 337 425

Liečebná pedagogika
vedúci katedry: PhDr. Viera Šilonová, PhD.
viera.silonova(zavinac)ku.sk
mobil: 0918 337 425