Registrácia

Zaslanie príspevku do recenzovaného zborníka je možné do 17. 9. 2018 e-mailom na veronika.haskova@ku.sk (publikovanie príspevku v zborníku je podmienené účasťou na konferencii a kladným posudkom recenzentov. Príspevky zaslané po uvedenom termíne nebude možné zaradiť do zborníka).

Ubytovanie
Ubytovanie si zabezpečujú účastníci konferencie individuálne. V meste Levoča je viacero hotelov a veľa penziónov.
Odporúčame:
http://www.barbakan.sk/menu/ubytovanie-2/
https://www.arkada.sk/sk/ubytovanie/