Informačný seminár pre študentov

Na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči, dňa 31.9.2019 o 13.00 hod. sa uskutočnil „Informačný seminár“ pre študentov. Prednášku o mobilite pre študentov uviedla Mgr. Lucia Kravčáková, ktorej cieľom bolo poskytnúť informácie o možnostiach štúdia a stáže v zahraničí prostredníctvom Erasmus+.  Psychologička Mgr. Martina Medžová z Poradenského centra KU poskytla informáciu študentom ako zvládať štúdium a zorganizovať svoj čas na vysokej škole. Po ukončení semináru mali študenti možnosť využiť osobnú konzultáciu.

Mgr. Miriama Pačnárová, PhD.