Fašiangy na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči

Obľúbeným obdobím po Troch kráľoch je obdobie Fašiangov. Fašiangové zvyky sa zaraďujú k najveselším, pretože predchádzajú veľkonočnému pôstnemu obdobiu. Obdobie fašiangov je časovo vymedzené odo dňa Troch kráľov po dátumovo pohyblivý začiatok cirkevného, tzv. veľkého pôstu, začínajúci dňom nazývaným Popolcová, Krivá, Suchá alebo Škaredá streda. V závere fašiangov sa v minulosti v utorok pred Popolcovou stredou realizovali  celodenné fašiangové obchôdzky po dedine a mestách, ktoré sa večer končili tanečnou zábavou s účasťou širšej spoločnosti.

23.02.2022 na IJP v Levoči štu denti  magisterského štúdia 1. roč. odboru špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých v príjemnej atmosfére spievali ľudové piesne s fašiangovým motívom a tancovali, čím všetkým priblížili čas, že sa končí obdobie zábav, svadieb a karnevalov.

Na záver skupina fašiangovníkov rozveselila „podkúvaním topánok a čižmičiek“.

                                    „Ja som dobrý remeselník z tej levočskej školičky,

                                    podkujem vám topánočky, krpce, čierne čižmičky!“

 

PaedDr. Božena Švábová, PhD.