Erasmus+ výučba

V rámci programu Erasmus+ výučba nás navštívila dr. Miroslawa Socha zo Štátnej univerzity aplikovanej vedy, Inštitútu Pedagogiky v Nowom Saczi, v dňoch  od 1. do 4. októbra 2019.
Pripravený program bol nabitý prednáškami a aktivitami, ktoré si reálne vyskúšali študenti odboru Predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín ako aj študenti odboru Špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých (bakalársky a magisterský stupeň). Počas výučby u PaedDr. Jána Draveckého sa venovali cieľom vyučovacieho procesu, v dramatickej miestnosti pri PaedDr. Božene Švábovej, PhD. boli zameraní na hru a hrové činnosti v spojení s dramatickou výchovou a rozvoj matematických zručností študenti realizovali vo výučbe PaedDr. Miroslava Kamenického, PhD. a Mgr. Kataríny Dzurillovej, PhD. pripravený program bol

Mgr. Miriama Pačnárová, PhD.