Erasmus+ školenie

V mesiaci september 2019 sme na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči privítali kolegyne zo Štátnej univerzity aplikovanej vedy v Nowom Saczi, v rámci programu Erasmus+ školenie. Z úradu práce pre študentov, Ewelina Kasalik-Kowal sa oboznámila so študentmi Predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín, zúčastnila sa na prednáške k pedagogickej praxi a následne poskytla študentom prezentáciu jednotlivých fakúlt o študijných odboroch na Štátnej univerzite aplikovanej vedy v Nowom Saczi.  Teresa Tobiasz, ktorá bola z personálneho oddelenia sa oboznámila s chodom personálnych vecí a Tamara Bolanowska-Bobrek, z knižničnej univerzity, mala možnosť nahliadnuť do evidencie publikačnej činnosti na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči.

 

Mgr. Miriama Pačnárová, PhD.