Environmentálna výchova a Veľká noc

Študenti 1. ročníka odboru Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých spolu s PaedDr. Petrom Petrovičom, PhD. pripravili v rámci predmetu Pedagogika mentálne postihnutých 6. tematickú výstavku Environmentálna výchova a Veľká noc, v ktorej ukázali možnosti recyklácie (znovu použitia) prepraviek na vajíčka a roliek toaletného papiera.