Deň otvorených dverí 2020

Dňa 4. februára 2020 sa na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči konal Deň otvorených dverí. Záujemcov o štúdium privítali vyučujúci jednotlivých katedier, ktorí predstavili študijné odbory – Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín, Liečebná pedagogika a Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých. Taktiež odpovedali na otázky záujemcov o štúdium. Návštevníci si mohli pozrieť prebiehajúcu výučbu, kde im priblížili práve vyučovaný predmet, prezreli si učebne a priestory inštitútu a internátu.