Čaro a krása vianočných vinšov, kolied, ľudových hier a príbehov

Na IJP v Levoči 14.12.2019  pod vedením PaedDr. Boženy Švábovej, PhD. študenti magisterského štúdia 2. roč. špeciálna pedagogika externá forma a 3. roč. z odboru predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín externá forma nás preniesli do sveta rozprávkových vianočných príbehov, predstavili sa pestrou škálou kolied a vinšov, betlehemských a pastierskych hier z rôznych regiónov, ktoré majú vo vianočnom období nenahraditeľné zastúpenie. V príjemnej atmosfére na záver si všetci spoločne zaspievali najznámejšiu vianočnú koledu „Tichá noc, svätá noc.“

PaedDr. Božena Švábová, PhD.