Braillovo písmo v živote nevidiaceho

Dňa 5.4.2022 sa študenti Inštitútu Juraja Páleša v Levoči, Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku zúčastnili prednášky Mgr. Michala Tkáčika s názvomBraillovo písmo v živote nevidiaceho“. Cieľom prednášky bolo oboznámiť študentov s challenge-om. Čo je pre začiatok vzdelávania nevidiaceho dieťaťa najdôležitejšie. Ako vlastne nevidiaci čítajú, ako pracujú s textami. Ako si poradia s textami v cudzích jazykoch alebo zápismi v prírodných vedách. Aké pomôcky na čítanie a písanie v 21. storočí používajú nevidiac.

Ing. Zuzana Brčiaková, PhD.