Blížia sa dni vianočné

                                                              Až zaznie čaro prekrásnych Vianoc,

                                                                                       zabudnite na všetky starosti

                                                                                       a nech čas vianočný

                                                                                      stane sa vám všetkým

sviatkom pokoja, šťastia a radosti.

 

Na IJP v Levoči v dňoch 2. a 3.12.2019  sa študenti 2. a 3. ročníka z odboru predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín, 2. roč. liečebná pedagogika, 2. roč. špeciálna pedagogika predstavili deťom Spojenej školy Jána Vojtaššáka v Levoči, pedagógom, zamestnancom a študentom zvykmi a tradíciami, vianočnými príbehmi, koledami a vinšami. Ako sme na Ondreja olovo liali a triasli plotmi, Zvieratká, pastieri a anjeli, Príbeh o jedličke, Ako vrátiť dobro a lásku na Vianoce, Traja králi oslovili všetkých prítomných.

Prichádza čas vianočný, zvonček tíško cinká, každému nech sa splní túžba malilinká. Pokojné a požehnané Vianoce prajeme a lásku a šťastie vinšujeme!

 

PaedDr. Božena Švábová, PhD.