9. ročník Detskej univerzity na IJP v Levoči

Deviaty ročník detskej univerzity niesol názov „Rozhýb telo aj myseľ“, ktorý sa konal v dňoch 26. a 27. júna 2019 na Inštitúte Juraja Páleša v Levoči. Účastníkmi detskej univerzity boli deti z materskej školy a žiaci základnej školy.
Otvorenie Detskej univerzity 2019 začalo imatrikuláciou detí a žiakov v aule, kde si prevzali imatrikulačné sľuby a sľub v zastúpení všetkých detí a žiakov prečítal žiak 1. ročníka. Po ukončení aktu si deti obliekli tričká a šiltovky s logom detskej univerzity a presunuli sa do jednotlivých tried, kde na nich čakali vyučujúci s dobrovoľníkmi so svojimi workshopmi. Edukačná aktivita „Hádankovo“ bola vtipnou a zábavnou formou zameraná na pozornosť, vnímanie a pamäť detí. Deti mali k dispozícii krátku charakteristiku o zvieratkách a potom hádali aké zvieratká sa za charakteristikou skrývajú. Celú aktivitu deti zakončili spoločnými pesničkami o zvieratkách. Edukačná aktivita „Poznávaj a definuj“ bola pre deti veľmi pútavá a zaujímavá pre svoju originalitu a špecifickosť. Deti so zaviazanými očami mali poznávať podľa vône 16 druhov jedál a pochutín čo sa im aj vo veľkej miere podarilo. V rámci „Čitateľských aktivít“ si deti vypočuli príbeh o Lucke, ktorá každé leto trávi u svojich starých rodičov na záhrade. V jednotlivých úlohách dostali deti priestor na preukázanie schopnosti čítať a počúvať s porozumením, zmysel pre spoluprácu a súťaživosť. Dozvedeli sa akým spôsobom čítajú a počúvajú príbehy ich kamaráti so zdravotným znevýhodnením. Sami si vyskúšali odzerať, respektíve čítať z pier a znázorniť jednotlivé písmená abecedy prostredníctvom prstov rúk, teda prstovou abecedou. Cieľom ďalších aktivít bolo naučiť deti spoznávať základné vlastnosti vody a vzduchu vzhľadom na ich využitie. Len tak je možné v plnom rozsahu si uvedomiť, aký majú tieto dve látky nesmierne veľký význam pre život na zemi. Na mnohých miestach zeme nie je možné neobmedzene dýchať čistý vzduch a piť toľko čistej vody, koľko si zažiadame. Aj preto environmentálne témy vstupujú do obsahov predprimárneho a primárneho prírodovedného vzdelávania. Aby deti rozhýbali nielen myseľ, ale aj telo, v tretej časti sa presunuli
do telocvične, kde pre nich boli nachystané rôzne športové aktivity, pri ktorých sa nielen zapotili, ale aj vyšantili. Svoje umelecké cítenie, kreativitu a šikovnosť mohli deti prejaviť pri maľovaní. Tiež mali možnosť vyskúšať maľovanie nohou, kde vyučujúca chcela poukázať na to, že medzi nami sa nachádzajú ľudia, ktorým chýbajú horné končatiny, ale vedia si pomôcť aj týmto spôsobom. Detská univerzita sa ukončila príjemným stretnutím detí v dramatickej miestnosti, kde sa deti nachvíľu stali zvieratkami a spoločne si zaspievali pesničky o zvieratkách a zatancovali si.
Záver patril odovzdávaniu diplomov absolventom Detskej univerzity 2019.

26. jún 2019
Workshopy
Prednášajúci: PaedDr. Stanislav Bella
Názov aktivity: Hádankovo / Poznávaj a definuj
Prednášajúca: Mgr. Katarína Dzurillová, PhD.
Názvy aktivít: Čitateľské aktivity
Prednášajúci: PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD.
Názov aktivity: Pohybové aktivity

27. jún 2019
Workshopy
Prednášajúci: PaedDr. Peter Petrovič, PhD.
Názov prednášky: Voda
Prednášajúca: Mgr. Lucia Diheneščíková, PhD.
Názov prednášky: Čaro všedných vecí
Prednášajúca: PhDr. Paula Maliňáková
Názov prednášky: Maľovanie
Prednášajúca: PaedDr. Božena Švábová, PhD.
Názov aktivity: Čo sa stalo vo veselom Zvieratkove

Organizačne zabezpečila: Mgr. Miriama Pačnárová, PhD.
Foto: Ing. Zuzana Brčiaková, PhD.

 

Imatrikulácia / Čítanie sľubu / Sľub detí

 

Hádankovo / Poznávaj a definuj

 

 

Čitateľské aktivity

 

Pohybové aktivity

 

 

Voda

 

Čaro všedných vecí / Maľovanie nohou

 

Maľovanie

 

 

Čo sa stalo vo veselom Zvieratkove

 

Odovzdávanie diplomov