24 th International Summer School on Global Analysis and its Applications na IJP v Levoči

V dňoch 19.8. – 23.8.2019 sa na pôde Inštitútu Juraja Páleša v Levoči uskutočnila 24 th International Summer School on Global Analysis and its Applications. Katolícka univerzita v Ružomberku, Inštitút Juraja Páleša v Levoči boli spoluorganizátorom tohto podujatia. Program tohto medzinárodného podujatia riešil otázky General relativity: Foundations and Curent Research – prednášajúci prof. S Capozziello z Talianska a Introduction to Hamiltonian Field Theory – prof. J. Kijowski z Poľska. Na workshope a prednáškach vystúpili prof. K. Marathe z USA, prof. D. Krupka – Slovensko a ďalší. Z Inštitútu Juraja Páleša v Levoči sa tejto konferencie zúčastnil PaedDr. M. Kamenický, PhD.

PaedDr. Kamenický, PhD.