Turistický kurz 2019

Študenti 1. ročníka odboru Predškolská elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín a Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých sa v dňoch …