Slider
Uchádzači o štúdium
Uchádzači o štúdium
Prijímacie konanie
Prijímacie konanie
Kalendár podujatí
Kalendár podujatí
Mobilita Erasmus + výučba v zahraničí
Mobilita Erasmus + výučba v zahraničí
Lyžiarsky výcvikový kurz na IJP
Lyžiarsky výcvikový kurz na IJP
Fašiangovníci v krojoch
Fašiangovníci v krojoch
Odpustová slávnosť sv. Valentína 2020
Odpustová slávnosť sv. Valentína 2020
Plagiátorstvo a jeho detekcia
Plagiátorstvo a jeho detekcia
Deň otvorených dverí 2020
Deň otvorených dverí 2020
Tvorivá dramatika a rozvoj komunikácie s využitím literárnych textov v predprimárnom vzdelávaní
Tvorivá dramatika a rozvoj komunikácie s využitím literárnych textov v predprimárnom vzdelávaní
Koleda 2020
Koleda 2020
Čaro a krása vianočných vinšov, kolied, ľudových hier a príbehov
Čaro a krása vianočných vinšov, kolied, ľudových hier a príbehov