Slider
Uchádzači o štúdium
Uchádzači o štúdium
Prijímacie konanie
Prijímacie konanie
Kalendár podujatí
Kalendár podujatí
Hudobná rozprávka Mrázik
Hudobná rozprávka Mrázik
Stretnutie s kolegyňami z Poľska / Erasmus
Odborný workshop – Orientačná diagnostika a stimulácia
Odborný workshop – Orientačná diagnostika a stimulácia
Vymenovanie nových vysokoškolských profesorov 2021
Vymenovanie nových vysokoškolských profesorov 2021
Medzinárodná vedecká konferencia „ŠPECIÁLNE A INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE: PROBLÉMY A PERSPEKTÍVY“
Medzinárodná vedecká konferencia „ŠPECIÁLNE A INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE: PROBLÉMY A PERSPEKTÍVY“
Medzinárodná vedecko-praktická konferencia „ROZVOJ PROFESIONÁLNYCH ZRUČNOSTÍ PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA ZA OKOLNOSTÍ NOVEJ SOCIOKULTÚRNEJ REALITY“
Medzinárodná vedecko-praktická konferencia „ROZVOJ PROFESIONÁLNYCH ZRUČNOSTÍ PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA ZA OKOLNOSTÍ NOVEJ SOCIOKULTÚRNEJ REALITY“
Medzinárodná vedecká konferencia „SÚČASNÉ PROBLÉMY ORTHOPSYCHOLÓGIE A REHABILITÁCIE”
Medzinárodná vedecká konferencia „SÚČASNÉ PROBLÉMY ORTHOPSYCHOLÓGIE A REHABILITÁCIE”
Pedagógovia IJP v Levoči na Medzinárodnej vedeckej online konferencii v Sumach
Pedagógovia IJP v Levoči na Medzinárodnej vedeckej online konferencii v Sumach
Týždeň vedy a umenia 9. – 13.11.2020
Týždeň vedy a umenia 9. – 13.11.2020