Tešíme sa na Vianoce

Vítame Vás hostia milí, v tento sviatočný čas, láska, pokoj, nech príde medzi nás. Prestreli sme vám biely obrus na sviatočný stôl, rozprávky, piesne o zime, o Mikulášovi, koledy a vinše, dnes rozžiaria celý náš dom. Posledný list v kalendári pýta sa nás, či sa darí. Tvrdí, že už skutočne, blížia sa dni vianočné. Kúsok lásky zo srdiečka ukryme dnes do balíčka.

Študenti Inštitútu Juraja Páleša v Levoči druhého a tretieho ročníka z odboru predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín 6.12.2018 sa predstavili dramatickými príbehmi, ktoré sa témou viazali k zimnému obdobiu a priblížili atmosféru príchodu Mikuláša a blížiacich sa čarovných Vianoc. Príbehy Vianočné dobrodružstvo, O maškrtnom anjelikovi Babráčikovi, O snehových vločkách a nezbedných čertoch, O jedličke a narodení malého Ježiška, O mackovi Lackovi, ktorý hľadal nový domov, O škriatkoch a stratených Mikulášových darčekoch, Soľ nad zlato oslovili všetkých prítomných. Rozprávkové príbehy sú na jednej strane zábavou, potešením, vnášajú napätie, čarovnosť, ale na druhej strane odrážajú realitu sveta, motivujú k tvorivému spoznávaniu seba a okolitého sveta. Oživením bola hudba a pohybový prejav aktérov. Veríme, že všetkých príbehy oslovili a v každom zanechali len tie najpríjemnejšie pocity a zážitky. Na záver sa prihovoril dr. hab. Mieczysław Dudek, prof. SAN, ktorý poďakoval študentom za vystúpenie a netajil milé prekvapenie nad tvorivosťou a prejavom každého, ktorý v rozprávkovom príbehu stvárňoval svoju rolu.

PaedDr. Božena Švábová, PhD.

O mackovi Lackovi

Soľ nad zlato

O jedličke a narodení malého Ježiška

O vianočnej dielni

Zlá kráľovná a škriatkovia