Študijné oddelenie

Úradné hodiny študijného oddelenia počas akademického roka:

Pondelok:       nestránkový deň
Utorok:           nestránkový deň
Streda:           10.30 – 12.00         13.00 – 14.00
Štvrtok:          10.30 – 12.00         13.00 – 14.00
Piatok:           10.30 – 12.00         13.00 – 16.00
Sobota:          9.00 – 12.00 /počas prednáškového obdobia/

KONTAKT:

tel.: +421 53 469 91 90
e-mail: studijne.ijp.pf@ku.sk

Ing. Mária Hradiská
maria.hradiska@ku.sk
mob. číslo: 0918 722 132

Mgr. Anna Nemcová, PhD.
anna.nemcova@ku.sk

Mária Olejníková
maria.olejnikova@ku.sk