Celoživotné vzdelávanie

             

Kontaktná adresa:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Inštitút Juraja Páleša v Levoči
Centrum celoživotného vzdelávania
Bottova 15, 054 01 Levoča

Koordinátorka pre CCV: PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD.
Kontakt: 0915 328 583
e-mail: dalsievzdelavanie.levoca(zavinac)gmail.com, zdenka.hlavacova(zavinac)ku.sk