6. ročník študentského plesu 2019

Dňa 2. februára 2019 o 17.00 hod. sa v Kaplnke sv. Valentína konala svätá omša, ktorá otvorila šiesty ročník študentského plesu Inštitútu Juraja Páleša v Levoči, Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Po svätej omši sa účastníci plesu presunuli do Gastrodomu, kde pokračovala zábava.
Ples moderovali študenti Matúš Šuľa a Lea Novotná. Študentský ples otvoril riaditeľ IJP doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD. Študenti si pripravili pre hostí pekný program, veselé súťaže a bohatú tombolu. Do tanca nám hrala ľudová skupina Stropkoviani, ktorej členom je i študent IJP Kristián Karsa.
Poďakovanie patrí všetkým študentom, ktorí sa podieľali na organizovaní celého plesu.