Prijímacie konanie

POKYNY k zápisu v akad.roku 2018/2019

 Harmonogram zápisov 2018/2019

Harmonogram akad.roka 2018/2019

Pokyny k zápisu

Manuál pre študentov

Podmienky prijímacieho konania pre akademický rok 2018/2019

pdf logo 2 Prijímacie konanie 2018/2019 na bakalárske štúdium (1. stupeň) – DRUHÉ KOLO

pdf logo 2 Prijímacie konanie 2018/2019 na magisterské štúdium (2. stupeň) – DRUHÉ KOLO

pdf logo 2 Prijímacie konanie 2018/2019 na doktorandské štúdium (3. stupeň)

pdf logo 2 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Elektronická prihláška na štúdium
Klikom na baner si môžete podať elektronickú prihlášku na štúdium na PF KU.

eprihlaska baner

Prihlášky na štúdium – tlačivá
Prihláška na bakalárske štúdium (1. stupeň)
Prihláška na magisterské štúdium (2. stupeň)

Vysvetlivky na vyplňovanie prihlášky tvoria súčasť prihlášky na 4. strane

Podmienky prijímacieho konania pre akademický rok 2017/2018
Prijímacie konanie 2017/2018 na bakalárske štúdium (1. stupeň) – DRUHÉ KOLO
Prijímacie konanie 2017/2018 na magisterské štúdium (2. stupeň) – DRUHÉ KOLO

Kontakt na študijné oddelenie IJP:
tel.: +421 53 469 91 90
e-mail: studijne.ijp.pf(zavinac)ku.sk

Ing. Mária Hradiská
maria.hradiska@ku.sk
mob. číslo: 0918 722 132

Mgr. Anna Nemcová, PhD.
anna.nemcova@ku.sk

Mária Olejníková
maria.olejnikova@ku.sk

Úradné hodiny študijného oddelenia počas akademického roka:
Pondelok:    nestránkový deň
Utorok:        nestránkový deň
Streda:         10.30 – 12.00      13.00 – 14.00
Štvrtok:        10.30 – 12.00      13.00 – 14.00
Piatok:          10.30 – 12.00      13.00 – 16.00
Sobota:         9.00 – 12.00 /počas prednáškového obdobia/

Všetky dokumenty súvisiace so štúdiom na PF KU nájdete v úradnej výveske v časti vnútorné predpisy.

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA na akad.rok 2017/2018

Levoča
Bakalárske štúdium

pdf logo 2 Liečebná pedagogika, denná forma – výsledky MP zo dňa 28.4.2017

pdf logo 2 Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín, denná forma – výsledky MP zo dňa 28.4.2017

pdf logo 2 Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín, externá forma – výsledky MP zo dňa 28.4.2017

pdf logo 2 Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých – denná forma – výsledky MP zo dňa 28.4.2017

pdf logo 2 Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých – externá forma – výsledky MP zo dňa 28.4.2017