Prijímacie konanie

Podmienky prijímacieho konania pre akademický rok 2018/2019

pdf logo 2 Prijímacie konanie 2018/2019 na bakalárske štúdium (1. stupeň)

pdf logo 2 Prijímacie konanie 2018/2019 na magisterské štúdium (2. stupeň)

pdf logo 2 Prijímacie konanie 2018/2019 na doktorandské štúdium (3. stupeň)

Podmienky prijímacieho konania pre akademický rok 2017/2018
Prijímacie konanie 2017/2018 na bakalárske štúdium (1. stupeň) – DRUHÉ KOLO
Prijímacie konanie 2017/2018 na magisterské štúdium (2. stupeň) – DRUHÉ KOLO

Prihlášky na štúdium – tlačivá
Prihláška na bakalárske štúdium (1. stupeň)
Prihláška na magisterské štúdium (2. stupeň)

Vysvetlivky na vyplňovanie prihlášky tvoria súčasť prihlášky na 4. strane

Elektronická prihláška na štúdium
Klikom na baner si môžete podať elektronickú prihlášku na štúdium na PF KU.

eprihlaska baner

Kontakt na študijné oddelenie IJP:
tel.: +421 53 469 91 90
e-mail: studijne.ijp.pf(zavinac)ku.sk

Ing. Mária Hradiská
maria.hradiska@ku.sk
mob. číslo: 0918 722 132

Mgr. Anna Nemcová, PhD.
anna.nemcova@ku.sk

Mária Olejníková
maria.olejnikova@ku.sk

Úradné hodiny študijného oddelenia počas akademického roka:
Pondelok:    nestránkový deň
Utorok:        nestránkový deň
Streda:         10.30 – 12.00      13.00 – 14.00
Štvrtok:        10.30 – 12.00      13.00 – 14.00
Piatok:          10.30 – 12.00      13.00 – 16.00
Sobota:         9.00 – 12.00 /počas prednáškového obdobia/

Všetky dokumenty súvisiace so štúdiom na PF KU nájdete v úradnej výveske v časti vnútorné predpisy.

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA na akad.rok 2017/2018

Levoča
Bakalárske štúdium

pdf logo 2 Liečebná pedagogika, denná forma – výsledky MP zo dňa 28.4.2017

pdf logo 2 Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín, denná forma – výsledky MP zo dňa 28.4.2017

pdf logo 2 Predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín, externá forma – výsledky MP zo dňa 28.4.2017

pdf logo 2 Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých – denná forma – výsledky MP zo dňa 28.4.2017

pdf logo 2 Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých – externá forma – výsledky MP zo dňa 28.4.2017