Správy

Prezentácia OZ Očkolandia

V stredu 15. novembra 2017 sa uskutočnila prezentácia občianskeho združenia Očkolandia, ktoré každoročne organizuje počas jarných, letných a zimných prázdnin …

Exkurzie študentov IJP

Študenti 1. ročníka odboru Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých spolu s PaedDr. Petrom Petrovičom, PhD. sa v priebehu septembra …