Kalendár podujatí

Oznam BOZP

Pozvánka na imatrikuláciu a Veni Sancte

 

 

pdf logo 2 pozvánka
Milé pani učiteľky, milí študenti,
chceli by ste ešte pred koncom roka prísť do Levoče relaxovať a pritom sa zábavnou formou niečo dozvedieť o výtvarnom/vizuálnom umení? Ponúkame Vám možnosť zúčastniť sa odborného seminára UMELCI V MATERSKEJ ŠKOLE, ktorý by sa dal nazvať ako výtvarná výchova aj pre nevýtvarníkov. Viac v priloženej pozvánke.

pdf logo 2 Detská univerzita na IJP v Levoči – 7.-8.5.2018

Turistický kurz PEP SZS

Študenti 1. ročníka odboru Predškolská elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín sa v dňoch  2. – 4.mája 2018 zúčastnili povinného turistického …